Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező párhuzamos képzés  (01 tagozati kód)
OKJ száma: 54 211 02

A képzési idő 5 év

A Divat- és stílustervező szakképesítés által megjelölt kreatív területek a következők:

 • öltözéktervezés és kivitelezés,
 • megvalósított tervek színpadra állítása, divatbemutató szervezése,
 • kollekciók összeállítása, meghatározott stílusoknak, előírásoknak megfelelően.

A divattervezést, a ruhák kivitelezését és bemutatását minden évfolyamon más-más téma kidolgozásával végzik tanulóink. Az elkészített öltözeteket az év végi rendezvényünkön mutatjuk be, szülőknek, barátoknak, az iskola közönségének.
A kreatív alapozás az általános művészeti tantárgyakkal történik, rajzzal, művészettörténettel, viselettörténettel.
A képzés időtartama 5 év, mely a 12. év végén ágazati szakmai érettségi vizsgával, a 13. év végén komplex szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
A művészeti képzések párhuzamos képzések, mely azt jelenti, hogy a tanulók egyszerre készülnek a két műveltségi terület követelményeinek teljesítésére. Ennek következménye az, hogy heti óraszámunk magasabb, 36-38 óra között szerveződik.

A közismereti képzés tantárgyaihoz társulnak a művészeti és a szakmai tantárgyak.

Képző- és iparművészeti tantárgyak:

 • rajz, festés, mintázás gyakorlat
 • tervezés és gyakorlat
 • művészettörténet, kortárs művészettörténet
 • szaktörténet – divattörténet
 • stíluselmélet és stílusgyakorlat
 • látványtervezési gyakorlatok

Szakmai tantárgyak:

 • anyagismeret
 • szerkesztés – modellezés
 • öltözék kivitelezési gyakorlatok
 • művészeti vállalkozás
 • szakmai idegen nyelv

A képzés célja olyan kreatív tudással rendelkező fiatalokat nevelni, akik a tervezési feladatok mellett pontosan ismerik a megvalósítás útját, a megvalósíthatóság határait is. Képesek a civil élet résztvevőinek, de a közszereplőknek is a hétköznapi és alkalmi megjelenését, stílusát megtervezni, illetve saját kollekciójukkal karriert építeni.
Erre az életvitelre, szakmára iskolánk művész-tanárai, valamint szaktanárai készítik fel a fiatalokat.
A kreatív tudást képző- és iparművész tanáraink adják át.
Rajz, festés, mintázás órákon a diákok megismerkednek a különböző technikákkal, eszközökkel, művészeti irányzatokkal.
A tervezés során a tanulók minden évben több önálló kivitelezési feladatot kapnak, a papír, vagy az újrahasznosítható anyagoktól, térbeli kompozícióitól jutnak el a textil öltözetek kivitelezéséig. A kivitelezési munka iskolánk jól felszerelt tanműhelyeiben történik. Az elkészített ruhák minden évben közönség elé kerülnek, kiállítás, illetve divatbemutató formájában. Tanulóink a testnevelés órák keretében ismerkednek meg a divatbemutató szervezéséhez kapcsolódó a színpadi mozgással. Öltözéktervező munkájuk kiegészül a smink, a frizura, a zeneválasztás és a mozgás megkomponálásával.

A záróvizsga gyakorlati feladatai két témakört jelölnek meg.

 1. Tervezés és megvalósítás, színpadra állítás területe, mely egy – három darabos kollekció kivitelezését és dokumentálását jelenti. A tervezés inspirációja és kivitelezési folyamata ebből a dokumentumból nyomon követhető.
 2. Szakmai portfólió készítése, leadása és bemutatása, mely prezentálja az elmúlt évek során elvégzett munkákat. A rajz, festés, mintázás és tervezés portfólió összeállítása megmutatja, hogy a tanulók milyen képességekre tettek szert az öt év során, milyen technikákat sajátítottak el.

A vizsgamunka minden részlete tanári vezetéssel, a tanév során készül.

A szóbeli vizsga témakörei a művészettörténet, a viselet-, divattörténet, az anyagismeret, és a stílusismeret tantárgyakhoz kötődnek.

A képzés során elkészített portfóliókat, dokumentációkat az élet számos területén felhasználhatják a végzett diákjaink, melyek közül a legfontosabb a továbbtanulás, illetve a munkába állás területe.
Továbbtanulási célként tanulóink választják a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által kínált iparművészeti szakirányokat, vagy az Óbudai Egyetem Ipari Termék és Formatervezői képzését, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti Karát, az Egri Eszterházy Károly Egyetem, valamint a Metropolitan Egyetem művészeti képzéseit.

A felsőoktatáson kívül tanulóink maradhatnak intézményünkben, nappali tagozaton és szakképesítés-ráépülésként 1 év alatt Jelmeztervező szakképesítést szerezhetnek. Vagy, második szakképesítésként elsajátíthatják a Textilműves képzésünket. Továbbképzési kínálatunk egy-egy további művészeti oklevelet biztosít diákjainknak a munkavégzési piacon. Iskolánk két művészeti képzése jól kiegészíti egymást, a textíliák tervezésének és felhasználhatóságának széles skáláját ismerhetik meg diákjainknak. Ezzel a többlettudással, nagyobb eséllyel indulhatnak el az életben, munkavállalóként végzetteink.

Tanulóinkat igyekszünk felkészíteni a művész életre is, szorgalmazzuk, hogy versenyeken, pályázatokon mérettessék meg tudásukat. Ismerjék meg a pályázati feltételeknek megfelelő követelményeket, eljárási rendszereket.

A művészeti képzés rajz alkalmassági vizsgához kötődik, vagyis olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik szívesen rajzolnak, fogékonyak a művészetekre, érdeklődnek a divat, az öltözködés művészete iránt.

Az alkalmassági vizsgához iskolánk rajz tehetséggondozó szakkört szervez, amelynek elvégzése nagyban hozzájárulhat a sikeres felvételhez.