Textilműves

Textilműves párhuzamos képzés (02 tagozati kód)
OKJ száma: 54 211 08

A képzési idő 5 év

A textilműves szakképesítés által megjelölt kreatív területek a következők:

 • textil anyag-, minta és formatervezés és kivitelezés,
 • öltözék-kiegészítő tervezés és kivitelezés,
 • fali- és tértextil alkotások tervezése és kivitelezése.

A tanulók a képzés során megismerkednek a textiltervezés, a textilmegmunkálás és előállítás lehetőségeivel, technikáival.

Ezek a technikák:

 • nemezelés (térben és lapszerű felületeken)
 • csomózási, hurkolási technikák
 • szövési technikák (szalag, zsinór, textil- és kárpitszövési technikák)
 • textilfestés (különböző batikolási eljárás, szitázás, dúc-nyomás)
 • hímzési technikák (kézi- gépi hímzések, gobelin technikák)
 • foltvarrási technikák (faliképek, használati és dísztárgyak)
 • drapériázási technikák, térelválasztási lehetőségek, berendezési tárgyak burkolási, díszítési lehetőségei, alkalomnak megfelelően

A felsorolt technikák alkalmazásával készítjük fel tanulóinkat a textiltervezés, textiltárgy tervezés és kivitelezés területeire.
Az egyéni tervezésű textíliák és a belőlük készíthető tárgyak lehetővé teszik a lakóterek, belső terek, munkahelyi környezetek igényes, harmonikus megtervezését, kialakítását.
Az öltözködés kiegészítők a személyes megjelenés részei, az egyéniség és az alkalom nélkülözhetetlen kellékei.
A képzés időtartama 5 év, mely a 12. év végén ágazati szakmai érettségi vizsgával, a 13. év végén komplex szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.
A párhuzamos művészeti képzés, azt jelenti, hogy a tanulók egyszerre sajátítják el a két műveltségi terület követelményeit (közismeret és művészet). Ennek következménye az, hogy heti óraszámunk magasabb, mint az átlagos szakközépiskoláké.

A közismereti tantárgyakhoz a következő művészeti és a szakmai tantárgyak kapcsolódnak:

Képzőművészeti tantárgyak:

 • rajz, festés, mintázás
 • tervezés és gyakorlat
 • művészettörténet

Iparművészeti tantárgyak:

 • anyagismeret és eszközhasználat, technológia
 • szaktörténet – textiltörténet
 • textilműves kivitelezés
 • viselettörténet
 • öltözék-kiegészítő kivitelezés
 • képfeldolgozó programok használata
 • szakmai rajz készítése
 • művészeti vállalkozás
 • szakmai idegen nyelv

A képzés célja, a fiatalok felkészítése olyan munkaterületre, munkavégzésre, mely a textíliák tervezéséhez, illetve a textíliák kreatív felhasználásához kötődik.
Felméréseink szerint egyre növekszik a piaci igény a minket körül vevő, szűkebb világ igényes, egyéni kialakítására.
A kreatív tudást képző- és iparművész tanáraink adják át.
Az alapozás közös a két művészeti képzésben, a kreatív tervezés alapja a rajzkészség fejlesztése, a technikai tudás bővítése.
A rajzra épülő tervezés és kivitelezés órákon készülnek ütemezetten a kreatív megvalósítások (szőttesek, nemezelt felületek és tárgyak, textilfestések, különböző varrt technikák). Az elkészített tervek egyéni látásmódot adnak a fiataloknak.
Az elkészített textilműves termékeket, textil-mintavariációkat és tárgyakat az év végi rendezvényünkön kiállítás és bemutató keretében mutatjuk be, szülőknek, barátoknak, az iskola közönségének.

A képzésünk megalapozza diákjaink továbbtanulási lehetőségeit, a lakberendezés, a belsőépítészet és az iparművészet területén, valamint alapot ad egyéni vállalkozások létrehozásához.

A záróvizsga gyakorlati feladatai két témakört jelölnek meg.

 1. témakör a tervezés és megvalósítás területe, új ötletek, kísérletek bemutatása, a tervezés folyamata és a kivitelezett termék, vagy terméksorozat szakszerű bemutatása és dokumentálása. A kivitelezett öltözék kiegészítő kollekcióból, lakástextil felhasználású tárgykollekcióból vagy alkalomhoz illeszkedő berendezett terek makettjeiből vizsgakiállítást készítünk. A vizsgamunka tervezési és megvalósítási feladatai és dokumentációi a tanév során, tanári segítséggel készül.
 1. témakör a Szakmai portfóliókészítése, leadása és bemutatása, mely prezentálja az elmúlt évek során elvégzett munkákat. A rajz, festés, mintázás és tervezés portfólió összeállítása megmutatja, hogy a tanulók milyen képességekre tettek szert az öt év során, milyen technikákat sajátítottak el.

A szóbeli vizsga témakörei a művészettörténet, a textiltörténet, a textiltechnológia, az anyagismeret, a viselettörténet tantárgyakhoz kötődnek.

A vizsgára elkészített portfóliókat, dokumentációkat az élet számos területén felhasználhatják a végzett diákok, melyek közül a legfontosabbak a továbbtanulás, illetve a munkába állás területe.
Továbbtanulási célként tanulóink választják a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által kínált iparművészeti szakirányokat, vagy az Óbudai Egyetem Ipari Termék és Formatervezői képzését, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Művészeti Karát, Kaposvári Egyetem Művészeti Karát, valamint a Metropolitan Egyetem művészeti képzéseit.

A felsőoktatáson kívül tanulóink maradhatnak intézményünkben is és második szakképesítésként elsajátíthatják a Divat stílustervező képzés követelményeit.
Iskolánk két művészeti képzése jól kiegészíti egymást, a textíliák tervezésének és felhasználhatóságának széles skáláját ismerhetik meg diákjainknak.
A textiltervezés összekapcsolása a ruhatervezéssel a szakma teljes komplex birtoklását jelenti.
Tanulóinkat igyekszünk felkészíteni a művészeti életre, munkavállalásra, szorgalmazzuk, hogy versenyeken, pályázatokon mérettessék meg tudásukat. Ismerjék meg a pályázati feltételeknek megfelelő követelményeket, eljárási rendszereket.

A művészeti képzés rajz alkalmassági vizsgához kötődik, vagyis olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik szívesen rajzolnak, fogékonyak a művészetekre, szívesen ismernek meg kézműves technikákat.

Az alkalmassági vizsgához iskolánk rajz tehetséggondozó szakkört szervez, amelynek elvégzése nagyban hozzájárulhat a sikeres felvételhez.