Alapítvány

Az iskola céljainak megvalósítását a Jelky Szakközépiskola Alapítvány támogatja.

Az Alapítvány célja, hogy elősegítse a Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola hagyományainak ápolását, hírnevének megerősítését, az oktatás színvonalának emelését, a diákok erkölcsi és anyagi megbecsülését és támogatását.

Az Alapítvány feladatai:
– Az oktatás színvonalának fejlesztése érdekében hozzájárul az oktatástechnikai eszközök gyarapításához, tanulmányi versenyek kiírásához, díjazásához, vizsgamunkák támogatásához.
–  Szorgalmazza a diák és a tanári teljesítmények méltó elismerését, támogatja a diákok és a tanárok szakmai és művészeti tevékenységét.
–   Ösztöndíjat biztosít a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok számára.
–  Anyagi támogatást nyújt tanulmányi kirándulások, táborok, külföldi tanulmányi utak szervezéséhez.
–  Támogatást nyújt az iskolai kulturális, sport és diákönkormányzati élethez, szabadidős tevékenységhez.
–  Az Alapítvány kiemelten fontos feladatának tekinti a szociálisan rászoruló diákok támogatását.

Az alapító okiratban részletesen olvashatók az Alapítvány célkitűzései és a támogatandó tevékenységek.
A Jelky Szakközépiskola Alapítvány Alapító Okirata

Az alapítvány kuratóriuma:

A kuratórium elnöke: Mihályné Molnár Zsuzsanna
A kuratórium tagjai: Dr. Enczi Jánosné
Krasznavölgyi Lászlóné
Fülöpné Nyitrai Veronika
Szamosváriné Kun Bernadett

Az alapítvány adószáma és bankszámla száma:

Adószám:  18285264-1-42
Bankszámlaszám: 11708001-20566447 OTP Bank

Az alapítvány szervezeti és működési szabályzata

Dokumentumok:

Alapító okirat
Szervezeti és működési szabályzat

Éves beszámoló:

2012 PK-142
2013 PK-142
2013 – beszámoló
2014 PK-142
2014 – beszámoló
2015 PK-142
2015 – beszámoló
2016 PK-142
2016 15KOZ
2016 – beszámoló