Évfolyamvizsgák

Az évfolyamvizsgákat a kötelező érettségi vizsgák tantárgyaiból szervezzük meg.

Az évfolyamvizsgák célja:

  • A tanulók hatékonyabb felkészítése az érettségi vizsgákra.
  • A szóbeli vizsgakészségek fejlesztése.
  • A megszerzett tárgyi tudás rendszerezése, elmélyítése.
  • Az egységes követelmények és egységes értékelés érvényesítése.

Az évfolyamvizsgák rendszere:

10. év május első hete történelem szóbeli
11. év május első hete magyar nyelv és irodalom szóbeli
11. év május első hete idegen nyelv szóbeli

A vizsgák leírása

Szóbeli vizsgák:

  • A vizsgák anyagát előre megadott témakörök/tételek alkotják.
  • A tételek száma tantárgyanként nem haladhatja meg a 8 tételt.
  • A vizsga legalább kéttagú bizottság előtt zajlik.
  • A kérdező tanár a vizsgázókat tanító tanár.
  • Az érdemjegyre a vizsgabizottság minden tagja javaslatot tesz, a végső jegyet együttesen alakítják ki.
  • A tételeket a munkaközösségek minden tanév szeptember 30. napjáig nyilvánosságra hozzák.

Az évfolyamvizsgán minden tanulónak részt kell venni.

Igazolt távolmaradás esetén a szaktanár új időpontot jelöl meg.

A vizsgák beszámítása

A szóbeli vizsgák eredményei kettőzötten súlyozott jegynek számítanak.