Alapítvány

Az iskola céljainak megvalósítását a Jelky Iparművészeti Szakgimnázium Alapítványa támogatja.

Az Alapítvány célja, hogy elősegítse a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium hagyományainak ápolását, hírnevének megerősítését, az oktatás színvonalának emelését, a diákok erkölcsi és anyagi megbecsülését és támogatását.

Az Alapítvány feladatai:
- Az oktatás színvonalának fejlesztése érdekében hozzájárul az oktatástechnikai eszközök gyarapításához, tanulmányi versenyek kiírásához, díjazásához, vizsgamunkák támogatásához.
-  Szorgalmazza a diák és a tanári teljesítmények méltó elismerését, támogatja a diákok és a tanárok szakmai és művészeti tevékenységét.
-   Ösztöndíjat biztosít a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákok számára.
-  Anyagi támogatást nyújt tanulmányi kirándulások, táborok, külföldi tanulmányi utak szervezéséhez.
-  Támogatást nyújt az iskolai kulturális, sport és diákönkormányzati élethez, szabadidős tevékenységhez.
-  Az Alapítvány kiemelten fontos feladatának tekinti a szociálisan rászoruló diákok támogatását.

Az alapító okiratban részletesen olvashatók az Alapítvány célkitűzései és a támogatandó tevékenységek.
A Jelky Iparművészeti Szakgimnázium Alapítványa Alapító Okirata

Az alapítvány kuratóriuma:

A kuratórium elnöke: Mihályné Molnár Zsuzsanna
A kuratórium tagjai: Dr. Enczi Jánosné
Krasznavölgyi Lászlóné

Az alapítvány adószáma és bankszámla száma:

Adószám:  18285264-1-42
Bankszámlaszám: 11708001-20566447 OTP Bank