Álláslehetőség

Belső-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

matematika szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: matematika tantárgy oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet az irányadók.          

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, matematika szakos tanár,
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 25. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zöld Marianna nyújt, a 1/313-0030/1230 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Zöld Marianna részére a titkarsag@jelky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak a kinevezésre. A próbaidő 4 hónap.

Belső-Pesti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

angol tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: angol tantárgy oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Egyetem, angol nyelv és irodalom tanár,
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       végzettséget igazoló okiratok másolata
 •       alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 25. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zöld Marianna nyújt, a 1/313-0030/1230 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Zöld Marianna részére a titkarsag@jelky.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi igazgatónak a kinevezésre. A próbaidő 4 hónap