Központi felvételi eljárás 2021/22. tanévre

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
Tájékoztató

Kedves Szülők! Kedves Nyolcadik osztályos Diákok!

Intézményünk szervez központi írásbeli felvételi vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezőknek.

A tanulóknak a mellékelt „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” (lentebb letölthető) benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára, ha azt iskolánkban kívánják megírni.

Jelentkezési lap leadása:

  • személyesen az iskolánk portaszolgálatán
  • elektronikus úton „pdf” formátumban a titkarsag@jelky.hu e-mail címre
  • postai úton az iskola címére

Benyújtási határidő: 2020. december 04.

Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A vizsga 10 órakor kezdődik, és feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartanunk. A vizsgázók várhatóan 12 órakor fejezik be a vizsgázást.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti (külön kiírás szerint), azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.

Az értékelő lapok átvétele: az írásbeli vizsgán külön tájékoztatóban.

Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” – letölthető az alábbi linkről

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kereso