Osztályozó- és javítóvizsgák

HUMÁN

Etika

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

 

REÁL

Digitális kultúra 9. A, 9.B, 9.D

Digitális kultúra 9. C

Fizika

Informatika 10. évfolyam

Matematika

Testnevelés és sport

 

IDEGEN NYELV

Javítóvizsga vizsgaszabályzat idegen nyelvből

Osztályozó vizsga vizsgaszabályzat idegen nyelvből

Angol nyelv

Német nyelv

 

MŰVÉSZETI

A tanulmányok alatti vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok

Kortárs művészettörténet

Művészettörténet

Rajz, festés, mintázás

 

Divat- és stílustervező

Látványtervezés

Stíluselmélet és stílusgyakorlat

Szaktörténet, Divattörténet

Tervezési alapok gyakorlat, Divattervezési gyakorlat

 

Divatstílus- és jelmeztervező

Tervezés és gyakorlat

Viselettörténet

Jelmeztörténet

Öltözéktervezési gyakorlat

Jelmeztervezési gyakorlat

Jelmezkészítési gyakorlat

Anyagismeret gyak.

Prezentáció

 

Textilműves

Képfeldolgozó programok használata a textiltervezésben, Prezentáció/Photoshop

Képfeldolgozó programok használata a textiltervezésben/Corel

Szakmatörténet, textilszakelmélet/textiltörténet

Textil szakmai elmélet/textiltechnológia

Textil szakmai elmélet/viselettörténet

Tervezés és gyakorlat, Textilműves szakgyakorlat, Textilműves technikák, Anyagismeret gyak.

 

Művészeti grafikus

Tervezés és gyakorlat

Grafikus szaktörténet

 

Festő

Tervezés és gyakorlat

Festészet elmélet

 

SZAKMAI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályok

Anyag- és áruismeret

Foglalkoztatás II.

Kivitelezési gyakorlat, Öltözék- és jelmezkészítés, Eszközhasználat

Látványtervezés – Corel

Szerkesztés-modellezés