Osztályozó- és javítóvizsgák

HUMÁN

Etika

Magyar nyelv és irodalom

Történelem

 

REÁL

Digitális kultúra

Fizika

Matematika

Testnevelés és sport

 

IDEGEN NYELV

Javítóvizsga vizsgaszabályzat idegen nyelvből

Osztályozó vizsga vizsgaszabályzat idegen nyelvből

Angol nyelv

Német nyelv

 

MŰVÉSZETI

A tanulmányok alatti vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályok

Kortárs művészettörténet

Művészettörténet

Rajz, festés, mintázás

Divat- és stílustervező

Látványtervezés

Stíluselmélet és stílusgyakorlat

Szaktörténet, Divattörténet

Tervezési alapok gyakorlat, Divattervezési gyakorlat

Szaktörténet jegyzék

Múzeum jegyzék

Divatstílus- és jelmeztervező

Tervezés és gyakorlat, Divat- és jelmeztervezés, Öltözéktervezési gyakorlat

Viselettörténet

Jelmeztörténet

Jelmeztervezési gyakorlat

Jelmezkészítési gyakorlat

Anyagismeret gyak.

Prezentáció

Szaktörténet jegyzék

Múzeum jegyzék

Textilműves

Képfeldolgozó programok használata a textiltervezésben, Prezentáció

Szakmatörténet, textilszakelmélet/textiltörténet

Textil szakmai elmélet/textiltechnológia

Textil szakmai elmélet/viselettörténet

Tervezés és gyakorlat, Textil szakmai gyakorlat, Textilműves technikák, Anyagismeret gyak.

Textil szakmai rajz és prezentációkészítés

Szaktörténet jegyzék

Múzeum jegyzék

Művészeti grafikus

Tervezés és gyakorlat

Grafikai tervezés, Anyagismeret gyak.

Grafikai ábrázolás és technika

Grafikus szaktörténet

Festő

Tervezés és gyakorlat, Festészet gyakorlat

Anyagismeret gyak.

Festészet elmélet

SZAKMAI ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályok

Anyag- és áruismeret

Foglalkoztatás II.

Öltözék kivitelezési gyakorlat, Eszközhasználat és Öltözék- és jelmezkészítés

Látványtervezés – Corel

Szerkesztés-modellezés